Russian
English
Hebrew

טיולי שישיבת

טילים קצרים בימי שיש ו/או שבת

טיולים הליכה קצרים, עד 4 שעות, המתאימים לכל גיל ומתאימים לכל כיס

 
חדרה - טיול עירוני
ביצת זייתא - בין ברכות דגים של גן שמואל לפרדסים של חדרה