Russian
English
Hebrew

לבחירתכם מספר טיולים

  • לאורך שדרות בולוואר רוטשילד ועד שוק הכרמל
  • מנווה צדק דרך מושבה אמריקאית ועד יפו
  • לאורך הירקון ועד תחנת הכח רידינג
  • בשרונה - עם הטמפלרים, הבריטים ומדינת ישראל