Russian
English
Hebrew

טיולי ערב בחיפה

חיפה, העיר הירוקה מעל הכרמל, בעלת השקיעות המרהיבות 
והחופים הרחבים. עם שקיעתה של השמש והדלקת אורות העיר, מקבלת חיפה מראה של ערי אירופה לחופי הים התיכון.

נעלה לחיפה דרך בית אורן ונעבור דרך האוניברסיטה והשכונות שעל ההר. נגיע למרכז הכרמל ונתחיל את טיולינו מהתצפית על העיר, כשהחשיכה יורדת עליה.

נכיר את חיפה עם העמים, הטעמים, דתות והתרבויות המרכיבים את העיר.

מהתצפית נלך ברגל לאורך רחוב יפה נוף כשהמראה של מפרץ חיפה מלווה אותנו. נרד במדרגות דרך שכונות של הדר הכרמל וההדר בדרכינו למושבה הגרמנית שם יסתיים סיורינו באחת המסעדות.

סוג הטיול - במכוניות פרטיות
מפגש- צומת גבעת אולגה, בטרמפיאדה
דרגשת קושי- קל-בינוני, יורדים כ-800 מדרגות
ציוד-  מצלמות, מים ומצב רוח טוב