Russian
English
Hebrew

טיולים עם תיירים מנגריה

קבוצה מניגריה, ממדינת PCT

השנה נחשפתי לתיירים מנגריה, צליינים נוצרים, המגיעים לתור את הארץ למשך 10 ימים. אנשים נחמדים מאוד, אוהבי ישראל ואת העם יהודי.   

סרטונים